Kies uw land

country icon
country icon

Privacyverklaring

Wij zijn Lifeplus Europe Ltd. Lifeplus Europe is de databeheerder en een gegevensverwerker. Onze aangewezen vertegenwoordiger voor gegevensbescherming en voor de doeleinden van de Algemene verordening gegevensbescherming (EU/2016/679) is Sam Arnold. Ons hoofdkantoor is Lifeplus House, Little End Road, Eaton Socon, St. Neots, Cambridgeshire, PE19 8JH, England. We zijn bereikbaar op +44 1480 224610 (T), +44 1480 224611 (F) en per e-mail op info.eu@lifeplus.com.

Lifeplus Europe is een netwerkmarketingbedrijf dat voedingssupplementen en producten voor persoonlijke verzorging verkoopt. We verschaffen ook informatie over persoonlijke verzorging, voeding en een gezonde levensstijl. Een 'Klant' is een persoon of andere entiteit die een product bij ons heeft aangeschaft in de vorige 13 maanden. Een 'Business Builder' is een klant die ervoor heeft gekozen om deel te nemen aan het Lifeplus-concept. Lifeplus Business Builders zijn onafhankelijke ondernemers die commissie verdienen door anderen naar onze producten te verwijzen, waarop deze geïnteresseerden Klanten worden.

De primaire functie van Lifeplus Europa is de afhandeling van bestellingen van klanten. Om dit te bereiken, verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens van onze Klanten:

 • Naam, adres, woonplaats, postcode, land
 • Verzendadres, indien afwijkend
 • Telefoon- en faxnummers
 • E-mailadres - hoewel dit niet nodig is om de bestelling af te handelen, geeft een opgegeven e-mailadres ons wel de mogelijkheid om de Klant op de hoogte te houden van de status en trackinginformatie van hun bestelling
 • Betalingsinformatie (creditcardnummer, vervaldatum en CVV, of bankgegevens voor automatische incasso)
 • Het Lifeplus Personal Identification Number (PIN) van de persoon die de Klant met Lifeplus kennis heeft laten maken (de 'sponsor'). Dit nummer is vereist om te bepalen wie er commissie ontvangt voor de bestelling
 • In het geval van een geschenk, waarbij een Klant een bestelling plaatst voor een derde ontvanger (niet noodzakelijkerwijs een Lifeplus-klant), de naam en het verzendadres van de ontvanger van het geschenk ('Ontvanger')
 • Ook zullen wij een historisch overzicht bijhouden van alle aankooptransacties die zijn uitgevoerd bij Lifeplus en hier bij gelegenheid gebruik van maken voor direct marketing.

Van u als Klant verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Afhandeling bestelling: uw aankoop en betaling van producten constitueert een CONTRACT met Lifeplus Europe, dat de wettelijke grondslag vormt voor deze verwerking.  Om een bestelling af te kunnen handelen, moeten wij uw persoonlijke gegevens aan het transportbedrijf overhandigen dat de bestelling zal vervoeren en afleveren, en aan de creditcardverwerker of bank die ervoor zorgt dat wij uw betaling voor de bestelling zullen ontvangen.  Naast de producten die u hebt besteld, kan Lifeplus product- en zakelijke literatuur en andere promotionele artikelen bijvoegen, zoals, maar niet beperkt tot, catalogi, welkomstpakketten, tijdschriften en aanbiedingen.

Indien u ook een Business Builder bent, verzamelen wij de volgende aanvullende informatie:

 • Bankrekeninggegevens (indien afwijkend) om u op elektronische wijze commissiebetalingen te sturen
 • E-mailadres (indien afwijkend) om u maandelijkse afschriften van de commissie te sturen
 • Burgerservicenummer en fiscale informatie, waar vereist

Voor u als Business Builder verwerken wij uw gegevens voor de volgende aanvullende doeleinden:

   
 • Betaling van commissie: op het moment dat u een Business Builder werd, zijn we een CONTRACT met u aangegaan dat de wettelijke grondslag vormt voor deze verwerking. Dit Contract verplicht ons om u provisie te betalen overeenkomstig met ons compensatieplan voor de aankoop van producten door Klanten die u heeft geïntroduceerd bij Lifeplus Europe, en voor de aankoop van producten door andere Klanten die door uw Klanten zijn geïntroduceerd.
 

Als Business Builder kunt u ervoor kiezen om bepaalde andere persoonsgegevens met ons te delen, zoals uw geboortedatum, de naam van uw echtgenoot/partner, etc. Wij zullen deze informatie verzamelen en elektronisch opslaan. Wij hebben een LEGITIEM BELANG als wettelijke grondslag voor het behoud en gebruik van deze informatie in communicatie, als middel om onze persoonlijke relatie met u te versterken. Dit is een fundamentele Lifeplus-praktijk voor het opbouwen van uw onderneming. Op uw verjaardag mogen we u een kaart sturen of iets anders om u die dag te feliciteren.

Wij mogen uw persoonlijke gegevens ook voor andere doeleinden verwerken, zoals uiteengezet in de onderstaande paragrafen:

   
 • Promotie aan Klanten: als u als Klant ervoor hebt gekozen om uw e-mailadres vrij te geven, stuurt Lifeplus u e-mails waarin nieuwe Lifeplus-producten of aanbiedingen onder uw aandacht worden gebracht.  Wij bieden u een opt-out in al onze elektronische berichten, conform de Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie.
 • Promotie aan Business Builders: Lifeplus Europe stuurt u met enige regelmaat e-mails waarin reclame gemaakt wordt voor onze jaarvergadering/conferentie of erkennings- en inzamelingsevenementen.  Bij het bereiken van een bepaald niveau binnen de organisatie, ontvangt u daarnaast certificaten, speldjes of andere tekenen van erkenning via e-mails of per koerier.  Gouden en Diamanten Business Builders krijgen maandelijks een e-mail met informatie over nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf, waaronder aanstaande gebeurtenissen en nieuwe productintroducties.  Wij hebben een LEGITIEM BELANG bij de marketing van deze activiteiten en dit vormt de wettelijke grondslag voor deze verwerking.  Business Builders zijn de bron van nieuwe Lifeplus-Klanten en moeten op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het bedrijf.
 • Training en kwaliteit: Lifeplus Europe verwerkt uw persoonlijke gegevens voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Persoonlijke gegevens worden rechtstreeks van u verkregen of verkregen uit telefoongesprekken (live en/of opgenomen), e-mails of andere schriftelijke communicatie die wij van u ontvangen en kunnen door alle afdelingen van Lifeplus Europe worden gebruikt. Onze wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op deze manier is een LEGITIEM BELANG. Hierdoor kunnen wij alle aspecten van het bedrijf beoordelen en uw ervaring als klant van Lifeplus Europe verbeteren. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met een beperkt aantal derden voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden. Dit geldt voornamelijk voor het uitvoeren van telefonische klanttevredenheidsonderzoeken.

Voor zover de wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens een Legitiem Belang is, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van deze informatie.

   
 • Rapportage aan Business Builders.  Wij voorzien u per e-mail van een maandelijkse Commissieverklaring. Hierin worden de namen vermeld van klanten wier aankopen hebben bijgedragen aan de Business Builder-commissies, waarbij het verdiende commissiebedrag per Klant wordt weergegeven. De wettelijke grondslag voor dit rapport is LEGITIEM BELANG, gezien Lifeplus verplicht is om voldoende informatie voor de ontvanger te verzorgen, zodat de ontvanger kan vaststellen dat hij of zij correct gecompenseerd is.  Lifeplus Teams is een online, real-time rapport met daarin de naam en het totale huidige transactievolume voor iedere klant in de verkooporganisatie van de Business Builder, samen met adres en telefoonnummer van de klant.  De wettelijke grondslag voor dit rapport is LEGITIEM BELANG.  Aangezien Lifeplus-inkomsten nauw verweven zijn met de activiteiten van Business Builders, wordt dit verslag aan de Business Builders aangeboden voor het beheer van hun eigen bedrijf.
 • In overeenstemming met verplichtingen van de Europese Unie en van lidstaten. Lifeplus Europe is actief in veel EU-lidstaten en daarmee onderhevig aan verschillende verplichte rapporteringseisen die ons vragen om uw persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties, belastingdiensten en andere wettige autoriteiten, bijvoorbeeld voor afdracht van btw en rapporten van individuele verdiensten.  De wettelijk grondslag voor deze verwerking is WETTELIJKE VERPLICHTING.
 • Overdracht van Persoonsgegevens naar landen buiten de EER. De Lifeplus Group is een wereldwijde organisatie waarvan het hoofdkantoor in de Verenigde Staten is gevestigd. Ons primaire datacentrum bevindt zich op 30 Industrial Drive,Batesville, AR 72501 USA, waar verwerking voor commissieverklaringen en voor het online Lifeplus Teams-managementverslag plaatsvindt.  Om deze verwerkingen mogelijk te maken, worden persoonsgegevens die wij over u verzamelen, overgedragen en opgeslagen in de VS en in het VK.  De wettelijke grondslag voor deze verwerking is LEGITIEM BELANG.  Aangezien Lifeplus een wereldwijd compensatieplan onderhoudt, kan het zo zijn dat Business Builders commissie uit meerdere landen ontvangen.  Deze gegevens worden verzameld in de VS waar de commissieverwerking plaatsvindt.  Lifeplus USA heeft een contract met Lifeplus Europe waarin de standaard gegevensbeschermingsclausules zijn opgenomen waaraan wordt gerefereerd in Artikel 46.2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Het contract kan worden bekeken op   www.lifeplus.com/media/pdf/mediacenter/LPE-LPIDataTransferAgreement.pdf.  Persoonsgegevens van EU-personen worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met deze overeenkomst.

Van de Ontvanger verwerken wij de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Afhandeling bestelling: de aankoop en betaling van een bestelling van geschenken door een Klant voor een Ontvanger creëert een CONTRACT tussen Lifeplus Europe en de Klant. Dit contract vormt de wettelijke basis voor de verwerking van deze bestelling. Om deze bestelling af te handelen, heeft het transportbedrijf dat deze bestelling zal vervoeren en leveren, uw naam en adres nodig. Naast de producten die u hebt besteld, kan Lifeplus product- en zakelijke literatuur en andere promotionele artikelen bijvoegen, zoals, maar niet beperkt tot, catalogi, welkomstpakketten, tijdschriften en aanbiedingen die geschikt lijken te zijn voor u als Ontvanger.
   

Wij verkrijgen geen persoonsgegevens van gegevensbemiddelaars (data brokers) of andere externe bronnen (tenzij anders bepaald in deze Privacyverklaring) en doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering (de automatische verwerking van uw gegevens om uw persoonlijke voorkeuren of toekomstig gedrag te analyseren of te voorspellen). We verzamelen of verwerken ook geen persoonsgegevens van kinderen. Wij verkopen of verstrekken uw persoonsgegevens op geen enkele wijze aan anderen voor reclame- of commerciële doeleinden.  

Wij delen uw persoonsgegevens met derden met wie wij zakendoen, om uw bestellingen af te kunnen leveren en aan andere functies die nodig zijn voor de goede werking van ons bedrijf. Deze derden omvatten ook transportbedrijven die uw bestellingen vervoeren en afleveren; creditcardverwerkers en banken die de betaling verwerken voor producten die u bestelt; overheidsinstellingen aan wie wij gegevens moeten rapporteren, etc. Derden die met ons samenwerken moeten via een contract of brief van een bevoegd persoon aan kunnen tonen dat zij voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een exemplaar van onze Verklaring voor derden waarmee zij aangegeven dat zij zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming houden, kunt u hier vinden: www.lifeplus.com/media/pdf/dpa/dpa_nl.pdf. Hierin vindt u ook een uitgebreidere lijst van het soort derden waarmee wij gegevens delen.  

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verzamelen en opslaan.  Onder deze rechten zijn het recht toestemmingen in te trekken die u hebt gegeven en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw normale verblijfplaats.  U heeft ook andere specifieke rechten: het informatierecht, het recht om bezwaar aan te tekenen, het recht om de verwerking te beperken, het recht om gegevens te laten wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit.  Ons klantenrechtenbeleid kan worden bekeken op   www.lifeplus.com/web-page/privacy-rights.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen bewaren gedurende de periode dat wij deze gegevens nodig hebben om het specifieke doel waarvoor zij werden ontvangen, te dienen.  Zie ons Beleid inzake het bewaren van gegevens voor meer informatie. Dit kan worden ingezien op www.lifeplus.com/web-page/privacy-retention.

Onze websites gebruiken cookies zodat wij u kunnen onderscheiden van andere gebruikers. Op deze manier kunnen wij u een optimale ervaring bieden wanneer u zich op onze sites bevindt. Voor gedetailleerde informatie over de door ons gebruikte cookies en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, kunt u ons Cookiebeleid inzien op www.lifeplus.com/web-page/privacy-cookie.

Deze Privacyverklaring wordt gepubliceerd op alle Lifeplus-websites op het adres www.lifeplus.com/web-page/privacy-notice en wordt regelmatig getoetst en, waar nodig, bijgewerkt.

Mocht u bepaalde zorgen of vragen hebben over deze Privacyverklaring of over de verwerking van persoonsgegevens bij Lifeplus, dan kunt u contact opnemen met privacy@lifeplus.com.

   

Lifeplus Europe Limited

Geregistreerd in Engeland, bedrijfsnr. 3231785