Välj ditt land

Sekretessmeddelande

Vi är Lifeplus Europe Ltd. Lifeplus Europe är personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Vår utsedda representant för dataskydd och det som avser dataskyddsförordningen (EU/2016/679) är Sam Arnold. Vårt säte är Lifeplus House, Little End Road, Eaton Socon, St. Neots, Cambridgeshire, PE19 8JH, England. Vi nås på T +44 1480 224610; F +44 1480 224611; e-post till info.eu@lifeplus.com.

Lifeplus Europe är ett nätverksmarknadsföringsföretag vars verksamhet är försäljning av kosttillskott och produkter för personhygien. Vi erbjuder också information om personhygien, kost och hälsosamt liv. En "kund" är en person eller enhet som har köpt en produkt av oss under de senaste 13 månaderna. En "entreprenör" är en kund som har valt att delta i Lifeplus affärsmöjlighet. Lifeplus entreprenörer är självständiga affärsidkare som får provision när de rekommenderar våra produkter till andra som sedan blir kunder.

Den främsta uppgiften för Lifeplus Europe är att slutföra kundbeställningar. För att kunna göra det samlar vi in följande personuppgifter från våra kunder:

 • Namn, gatuadress, ort, postnummer, land
 • Leveransadress, om annan
 • Telefon- och faxnummer
 • E-postadress – krävs inte för att slutföra en beställning, men om den anges kan vi skicka status och spårningsinformation om beställningen till kunden
 • Betalningsinformation (kreditkortsnummer, utgångsdatum och CVV, eller bankkontouppgifter för autogiro)
 • Lifeplus PIN (Personal Identification Number) för den person som introducerade kunden till Lifeplus ("sponsorn") som krävs för att fastställa vem som ska få provision på beställningen
 • Vi för också ett historiskt register över alla köptransaktioner som gjorts med Lifeplus och tar ibland fram uppgifter i direktmarknadsföringssyfte.

Som kund behandlar vi dina personuppgifter i följande syfte:

 • Slutföra beställning: ditt inköp av och betalning för produkter fastställer ett AVTAL med Lifeplus Europe, som är den rättsliga grunden för den här behandlingen. För att kunna slutföra en beställning måste vi tillhandahålla dina personuppgifter till leveransföretaget som transporterar och levererar den, och till den kreditkortsbehandlare eller bank, från vilken vi får din betalning för beställningen. Utöver produkterna som du har beställt kan Lifeplus lägga till produkt- och företagslitteratur och andra reklamprodukter såsom, men inte begränsat till, kataloger, välkomstpaket, tidningar och erbjudanden.

Om du dessutom är entreprenör, samlar vi in ytterligare information enligt följande:

 • Bankkontouppgifter (om annan) för att skicka elektroniskt överförda provisionsbetalningar
 • E-postadress (om annan) för att skicka provisionsmeddelanden varje månad
 • Nationella identifikationsnummer och skatteinformation, där så krävs

Som entreprenör samlar vi in dina uppgifter för följande ytterligare syften:

 • Betalning av provision: när du blev entreprenör ingick vi ett AVTAL med dig, som är den rättsliga grunden för den här behandlingen. Det avtalet förpliktar oss att betala dig provision enligt kompensationsplanen på produktköp av kunder som du har rekommenderat Lifeplus Europe, och på produktköp av andra kunder som de kan ha rekommenderat.

Som entreprenör kan du välja att dela vissa andra personuppgifter med oss, t.ex. din födelsedag, namn på din make/maka/partner osv. Vi samlar in och lagrar den här informationen elektroniskt. Vi har ett BERÄTTIGAT INTRESSE som rättslig grund för att behålla och använda den här informationen samtalsvis, som ett led i att stärka vår personliga relation till dig, vilket är en grundläggande affärsprincip för Lifeplus. På din födelsedag kan vi skicka ett kort eller någon annan hälsning.

Vi kan också behandla dina personuppgifter för andra syften, som anges i styckena nedan:

 • Reklam till kunder: om du som kund har valt att ange din e-postadress, skickar Lifeplus e-postmeddelanden ibland som informerar om nya produkter från Lifeplus eller produktreklam. Du har möjlighet att tacka nej till all elektronisk kommunikation i enlighet med förordningen om integritetsskydd och elektronisk kommunikation.
 • Reklam till entreprenörer: Lifeplus Europe skickar ibland e-postmeddelanden med reklam för vårt årliga möte/sammankomst eller event för erkännande och insamlingar. När du uppnår vissa grader i organisationen får du dessutom certifikat, knappnålar eller andra föremål för erkännande via post eller bud. Guld- och diamantentreprenörer får e-postmeddelanden en gång i månaden med information om ny utveckling i företaget, inklusive kommande event och presentationer av nya produkter. Vi har ett BERÄTTIGAT INTRESSE i att marknadsföra dessa aktiviteter och det är den rättsliga grunden för den här behandlingen. Entreprenörer är källan till nya Lifeplus-kunder och de måste få information om utvecklingen i företaget.

När den rättsliga grunden för direkt marknadsföring är berättigat intresse, har du rätt att när som helst tacka nej till att få den här informationen.

 • Rapportering till entreprenörer. Vi skickar ut ett provisionsmeddelande via e-post en gång i månaden. Det innehåller en lista med namn på de kunder vars inköp har bidragit till entreprenörens provision, och beloppet på den intjänade provisionen från varje kunds inköp. Den rättsliga grunden för den här rapporten är BERÄTTIGAT INTRESSE, eftersom Lifeplus är skyldiga att tillhandahålla tillräcklig information för att mottagarna ska kunna fastställa att de har fått rätt kompensation. GoLPI är en realtidsrapport online som visar namn och total aktuell affärsvolym för alla kunder i entreprenörens försäljningsorganisation tillsammans med deras adresser och telefonnummer. Den rättsliga grunden för den här rapporten är BERÄTTIGAT INTRESSE. Eftersom Lifeplus intäkter är nära förbundna med entreprenörernas aktiviteter, får de den här rapporten för att de ska kunna sköta sin verksamhet.
 • Uppfyller Europeiska unionens och medlemsstaternas krav. Lifeplus Europe har verksamhet i många EU-medlemsländer och omfattas av obligatoriska rapporteringskrav som kräver att vi delar dina personuppgifter med myndigheter, som skattemyndigheter och andra rättsliga myndigheter, t.ex. för momsuppgifter och rapporter om enskilda personers intäkter. Den rättsliga grunden för den här rapporten är RÄTTSLIG FÖRPLIKTELSE.
 • Överföring av personuppgifter utanför EES. Lifeplus-gruppen är en världsomspännande organisation och huvudkontoret ligger i USA. Vårt primära datacenter ligger på 30 Industrial Drive, Batesville, AR 72501 USA. Behandling av provisionsmeddelanden sker där och GoLPI hanteringsrapport online finns där. För att underlätta den här behandlingen, överförs och lagras de personuppgifter som vi samlar in från dig både i USA och i Storbritannien. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är BERÄTTIGAT INTRESSE. Eftersom Lifeplus upprätthåller en världsomspännande kompensationsplan kan entreprenörer få provision från flera länder. Dessa uppgifter konsolideras i USA där provisionsbehandlingen sker. Lifeplus USA har fullgjort ett avtal med Lifeplus Europe som innehåller de standardklausuler om uppgiftsskydd som avses i GDPR Artikel 46.2. Du kan läsa avtalet på www.lifeplus.com/media/pdf/mediacenter/LPE-LPIDataTransferAgreement.pdf. Personuppgifter om EU-personer lagras och behandlas i enlighet med det här avtalet.

Vi erhåller inte personuppgifter om dig från informationsmäklare eller andra externa källor och vi ägnar oss inte åt automatiserat beslutsfattande eller profilering (vilket är automatisk behandling av personuppgifter för att analysera eller förutspå dina personliga preferenser eller framtida beteenden). Vi samlar inte heller in uppgifter eller behandlar personuppgifter om barn. Vi säljer inte eller på något annat sätt tillhandahåller dina personuppgifter till andra i reklamsyfte eller andra kommersiella syften.

Vi delar dina personuppgifter med tredje parter som vi samarbetar med för att slutföra dina beställningar och för att utföra andra uppgifter som krävs för att driva vår verksamhet. Dessa tredje parter inbegriper leveransföretag som transporterar och levererar beställningar till dig, kreditkortsbehandlare och banker som underlättar din betalning för produkter som du beställer, statliga enheter som vi måste rapportera uppgifter till osv. Vi kräver att tredjepartsföretag har intygat genom avtal eller undertecknat brev från behörig person att de uppfyller bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Du kan se ett prov på vår deklaration om dataskyddsförordningen för tredje partwww.lifeplus.com/media/pdf/dpa/dpa_sv.pdf , som också omfattar en mer komplett lista över typer av tredje parter som vi delar data med.

Du har vissa rättigheter gällande dina personuppgifter som vi samlar in och lagrar. Bland dessa finns rätten att återkalla ditt samtycke som du kan ha gett och rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du har din hemvist. Du har också andra specifika rättigheter: rätten till tillgång, rätten till att göra invändningar, rätten till begränsning av behandling, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet. Vår policy om kundens rättigheter kan du läsa på www.lifeplus.com/web-page/privacy-rights.

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla det specifika syfte som de samlades in för. Om du vill ha mer information kan du läsa vår policy om lagring av uppgifter som finns på www.lifeplus.com/web-page/privacy-retention.

Våra webbplatser använder cookies för att vi ska kunna urskilja dig från andra användare. Det gör att vi kan ge dig en optimal upplevelse när du besöker våra webbplatser. Om du vill ha mer information om de cookies vi använder och i vilket syfte vi använder dem kan du läsa vår cookiepolicywww.lifeplus.com/privacy-cookie.

Det här sekretessmeddelandet publiceras på alla Lifeplus webbplatser på www.lifeplus.com/web-page/privacy-notice och granskas regelbundet.

Om du har några funderingar eller frågor om det här sekretessmeddelandet eller om hur personuppgifter behandlas på Lifeplus kontaktar du privacy@lifeplus.com.

Lifeplus Europe Limited

Registrerat i England, företagsnummer 3231785

Produktsökningrensa sökning
Produktsökningrensa sökning
prod_image_loading
Artikelnummer
Pris:
ASAP-pris:
IP:
ASAP IP:

Vad är ASAP?
Lägg i kundvagn
Vad är ASAP?
i varukorgen
+
-