Kies uw land

country icon
country icon

Het belang van onze vijf zintuigen voor ons welzijn

Reading Time: 3 minutes

Welzijn is iets waar we allemaal naar verlangen, maar het is ook iets waar we aan moeten werken.

Gelukkig kunnen we, door op onze vijf zintuigen te letten, leren om ons welzijn op verschillende manieren te verbeteren.

Het verband tussen welzijn en de vijf zintuigen

Onze hersenen verwerken de informatie die we van onze vijf zintuigen ontvangen en interpreteren wat we zien, voelen, horen, proeven en ruiken. Dit kan ons welzijn direct beïnvloeden:

Welzijn en zien

Gezichtsvermogen hangt samen met een van de vier pijlers van gezondheid: gezond eten. U hebt er vast wel eens van gehoord dat we met onze ogen eten. Een bord met eten in allerlei kleuren ziet er voor de meeste mensen immers lekkerder uit dan een bord met slechts één kleur.1 Uit onderzoek blijkt zelfs dat ouderen ongeveer 30% meer consumeren als ze van felgekleurde borden eten!2               

Welzijn en proeven

Het reuk- en smaakvermogen zijn nauw met elkaar verbonden – ongeveer 80% van wat onze hersenen als smaak interpreteren, is eigenlijk afkomstig van wat ons reukvermogen registreert. We herkennen miljoenen verschillende geuren, maar veel minder smaken. Als we iets proeven zonder het te zien, te ruiken en de textuur ervan te voelen, proeven we alleen of het zout, zoet, bitter, zuur of hartig is. Dus hoe kan smaak het welzijn bevorderen? Mensen die gevoelig zijn voor bitterheid, zijn meestal kieskeuriger over wat ze eten en vermijden voedsel met veel suikers en vetten, dat vaak bitter smaakt. Uit een ander onderzoek blijkt dat zoetigheid ons kan afleiden van fysieke pijn. Daarom geven we kinderen die een prik moeten krijgen vaak eerst een snoepje.3

Welzijn en horen

Ons gehoor waarschuwt ons voor gevaren: een toeterende auto, een brandalarm dat afgaat of de loeiende sirene van een ambulance. Geluiden kunnen echter ook bijdragen aan genezing en herstel, voornamelijk omdat muziek helpt om stress en onrust te verminderen. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat fysiotherapiepatiënten sneller herstellen wanneer ze bepaalde geluiden op verschillende therapiemomenten horen.4

Welzijn en voelen

Onze tastzin is een van de krachtigste hulpmiddelen voor ons welzijn. Uit onderzoek is gebleken dat de simpelste aanraking zorgt voor minder angst en een beter slaappatroon, of u nu een geliefde omarmt of een huisdier aait.5

Welzijn en ruiken

De reukzin is er niet alleen om aangename en vieze geuren te onderscheiden, maar kan soms ook beginnende gezondheidsproblemen aan het licht brengen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat reukverlies een vroeg symptoom van Alzheimer kan zijn.6 Onlangs is reukverlies ook vastgesteld als mogelijk symptoom van het COVID-19-virus.

Het verband tussen onze zintuigen en de vier pijlers van gezondheid

We zien gezondheid en welzijn als iets dat in vier pijlers kan worden verdeeld, waarbij elke pijler in balans moet blijven om ons gezond te houden. Onze zintuigen spelen voor elke pijler een grote rol:

Goede voeding

Door te zien, proeven en ruiken, kunnen we gezond eten. Onze zintuigen helpen ons om de evenwichtige voeding die we nodig hebben binnen te krijgen. We vinden kleurrijk eten er lekker uitzien en consumeren geen voedsel dat onprettig ruikt of over datum is.

Gemoedstoestand

Aanraking kan ons plezier brengen, maar onze gemoedstoestand wordt ook beïnvloed door onze andere zintuigen. Geuren kunnen mooie herinneringen oproepen, geluiden kunnen ons blij maken en een warm drankje op een koude dag geeft ons altijd een goed gevoel.

Actief blijven

Het is belangrijk om in beweging te blijven, en dat kunnen we een stuk makkelijker en leuker maken dankzij onze zintuigen. Als u een wandeling maakt over het strand of in het bos, beweegt u niet alleen, maar kunt u ook genieten van het mooie uitzicht, de nieuwe geuren en het geluid van fluitende vogels.

Voedingsupplementen

Met goede voedingsupplementen krijgt u alles binnen wat u nodig hebt om gezond te blijven en bent u actief bezig met uw voedingsbehoeften.

Als u de vier pijlers van gezondheid onthoudt en er bewust van wordt dat uw zintuigen u kunnen helpen om deze optimaal na te leven, begint uw reis naar een evenwichtiger welzijn.

  1. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1068/p7040 []
  2. https://elemental.medium.com/want-to-get-healthier-hack-your-five-senses-ddc9e749c41b []
  3. https://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=M1kNCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=taste+wellbeing&ots=QMOL9-QtnT&sig=ADjZWhgz6Pl0LfFC_g3CcCy2oQQ&redir_esc=y#v=onepage&q=taste%20wellbeing&f=false []
  4. https://journals.lww.com/hnpjournal/Abstract/2004/05000/Vibroacoustic_Sound_Therapy_Improves_Pain.2.aspx []
  5. https://search.informit.org/doi/10.3316/INFORMIT.421000020411926 []
  6. https://search.proquest.com/openview/9bb25f8aec2ed382fcdff8a9db42a32d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=31252 []