Kies uw land

country icon
country icon

Wat zijn de voordelen van stressmanagement op de werkplek?

Reading Time: 7 minutes

Gelukkig wordt steeds meer het voordeel ingezien van stressmanagement op de werkplek en wordt dit geïmplementeerd als onderdeel van de bedrijfscultuur. Bedrijven, van groot tot klein, begrijpen dat een goede mentale gezondheid van essentieel belang is voor de gezondheid en het welzijn van hun werknemers, maar ook vanuit financieel oogpunt.

Volgens onderzoek dat is gepubliceerd door Great place to work, zegt hun enquête ‘Stress and wellbeing at work: A European Outlook’:
‘In Europa had 52% van de ondervraagde bedrijven ondersteunende maatregelen ontwikkeld voor leidinggevenden die stress ervaren, hoewel slechts 26% meldde dat er mechanismen werden gebruikt om stressniveaus te meten.’

((1

Minder personeelsverloop en verzuim, hogere tevredenheid over het werk en grotere productiviteit en efficiëntie zijn bijvoorbeeld de voordelen van minder stress. En dan hebben we minder absentie en minder langdurige ziekte als gevolg van stress nog niet genoemd.

Tevreden en gezonde werknemers zijn meer aanwezig, gemotiveerd en productief, en de prognose voor hun mentale gezondheid is op de lange termijn veel optimistischer.

Bedrijven die ervoor kiezen om proactiever te zijn als het gaat om het voorkomen van stress op het werk, beginnen de merkbare voordelen te zien voor zowel de gezondheid van hun werknemers op de lange termijn als hun bedrijfsresultaat. Er is echter nog veel meer mogelijk.

Hoe groot is het probleem van stress op de werkplek?

In 2017 werden Stevenson en Farmer aangesteld door de Britse premier Theresa May om de geestelijke gezondheid op de werkplek te beoordelen. Het werd de basis voor het model ‘Thriving at Work’ dat momenteel in veel bedrijven in het Verenigd Koninkrijk wordt geïmplementeerd.

Uit hun onderzoek bleek:

‘Werkgevers hebben jaarlijks te maken met hoge kosten die variëren van £ 33 tot £ 42 miljard (meer dan de helft van de kosten is gerelateerd aan presenteïsme: wanneer mensen minder productief zijn vanwege een slechte mentale gezondheid op het werk), met extra kosten als gevolg van ziekteverzuim en personeelsverloop.’

((Thriving at work: The Stevenson / Farmer review of mental health and employers))

Waar staan we vandaag met stressmanagement?

Vandaag nemen de cijfers toe. Niet in de laatste plaats door de COVID-19-pandemie en de problemen die zich hebben ontwikkeld, zoals zorgen over financiën, ontslag, verlof, trauma, ziekte en toenemende angst door dagelijkse druk.

De meeste bedrijven hebben problemen ondervonden met absentie, presenteïsme en de hieruit voortvloeiende problemen op de werkplek. En nu, niet verrassend, stijgen de cijfers weer, als gevolg van vervagende grenzen tussen werk en privébalans doordat meer thuis wordt gewerkt, en de impact van COVID-19 op de langere termijn.

Volgens een recent rapport van de CIPD:

‘Langdurig ziekteverzuim op Britse werkplekken wordt meestal veroorzaakt door absentie vanwege de mentale gezondheid. Vooral stressgerelateerde absentie is toegenomen. In de gezondheids- en welzijnsenquête CIPD en Simply Health gaf 37% van de respondenten aan dat stressgerelateerde absentie in het afgelopen jaar was toegenomen.’

((Coronavirus (COVID-19): Mental health support for employees))

Maar we hoeven niet te wanhopen. Als individu kunnen we veel doen om onze stressniveaus en mentale gezondheid op de lange termijn te beschermen. Er is ook een aantal uitstekende manieren en initiatieven die op de werkplek kunnen worden geïmplementeerd om stress onder controle te krijgen en ons te helpen succesvol te zijn, in plaats van alleen maar op de werkplek te overleven.

Bedrijven die prioriteit geven aan stressmanagement en mentale gezondheid en die het positieve werkende leven van hun werknemers ondersteunen, plukken de vruchten van een gelukkige en gemotiveerde bedrijfscultuur, terwijl de financiële gevolgen van stress en mentale gezondheidsproblemen verminderen.

Laten we ons eerst richten op de positieve voordelen van stressmanagement, voordat we onderzoeken hoe stress op de werkplek kan worden verminderd.

Wat zijn de voordelen van stressmanagement op de werkplek?

 • Positieve bedrijfscultuur.
  Allereerst: als we gelukkige en gezonde werknemers hebben, dan gedijt het gehele bedrijf. Het wordt dan een plaats van positiviteit waar mensen op alle niveaus profiteren van tevredenheid op het werk.
 • Hogere productiviteit.
  Als we ons goed voelen, hebben we van nature meer energie. Stress kan ons afleiden van alles wat goed is, inclusief ons vermogen om door te gaan. Dus als we minder druk ervaren, zijn we bereid en in staat om meer te doen. Hierdoor nemen onze productiviteitsniveaus toe en kunnen we onze taken efficiënter uitvoeren.
 • Verbeterde betrokkenheid.
  Wanneer ons brein niet overladen is met informatie, kunnen we helderder denken en ons goed focussen op individuele taken. Hierdoor neemt onze betrokkenheid toe omdat onze hersenen niet worden vertroebeld door negatieve gedachten of ongewenste ruis.
 • Minder personeelsverloop.
  Een hoog personeelsverloop is voor veel bedrijven een echt probleem en kan vaak rechtstreeks worden gekoppeld aan de stressniveaus die werknemers ervaren. Of het nu gaat om slecht management, een te hoge werklast of andere beperkende factoren, het is verstorend en duur voor bedrijven om goede mensen te verliezen wanneer dit had kunnen worden voorkomen. 
 • Minder absentie.
  Volgens een rapport dat in november 2021 door de CIPD is gepubliceerd:

‘in 2018/2019 waren stress, depressie of angst die gerelateerd zijn aan werk, verantwoordelijk voor 44% van de slechte gezondheid en 54% van de verloren werkdagen (HSE,2019).

Bedrijven die bereid zijn een gestructureerd, maar gemakkelijk toegankelijk trainingsprogramma voor de mentale gezondheid te implementeren voor alle werknemers, zullen verbeteringen zien in de absentiecijfers.

In de Stevenson/Farmer Review wordt dit uitvoerig besproken en worden de resultaten vermeld die individuen als gevolg daarvan hebben ervaren

“Ik heb het geluk dat ik bij drie verschillende werkgevers – twee grote advocatenkantoren en een plaatselijke overheidsinstantie – zeer goede ervaringen heb opgedaan. In elk geval hebben zij mij op een professionele, ondersteunende en zorgvuldige manier behandeld.” Michelle Passfield. ‘

((Thriving at work: The Stevenson / Farmer review of mental health and employers))

 • Minder presenteïsme.
  Presenteïsme is het verlies van productiviteit als gevolg van een gebrek aan betrokkenheid van werknemers op het werk. Zij gaan nog steeds aan het werk, maar zijn niet volledig betrokken, met als gevolg dat het werk daaronder lijdt. Door een cultuur van angst en stigma zijn veel werknemers bang dat ze worden bestraft als zij ziek worden; maar presenteïsme heeft dezelfde impact.

‘Naast ziekteverzuim kan een slechte mentale gezondheid op het werk leiden tot een hoger personeelsverloop, minder betrokkenheid en een hoog presenteïsme.’

((Coronavirus (COVID-19): Mental health support for employees))

 • Betere gezondheid op de lange termijn, zowel fysiek als mentaal.
  Preventie is het beste, maar op zijn minst kan stressmanagement op de werkplek een grote rol spelen bij het voorkomen van de effecten van stress op de lange termijn, zoals rugklachten, hoofdpijn, spierproblemen en zelfs cardiovasculaire aandoeningen. Als wij onze medewerkers kunnen helpen hun werklast onder controle te houden en tijd te laten nemen om te ontspannen en op adem te komen, dan bevordert dat in hoge mate de fysieke en mentale gezondheid en hun welzijn.
 • Verbeterde communicatie.
  Een van de grootste voordelen van stressmanagement is effectiever communiceren. Onze bedrijven en ons dagelijks leven zijn afhankelijk van effectieve communicatie. Wanneer we minder gestrest zijn, kunnen we de tijd nemen om na te denken over wat we willen zeggen en HOE we het willen zeggen. Ons werkende leven wordt hiermee verbeterd en ook ons leven thuis..
 • Verbeterde relaties
  Betere communicatie helpt bij het opbouwen van betere relaties met onze collega’s en partners. Doordat hierdoor ook klantrelaties verbeteren, wordt de loyaliteit vergroot, en dus een win-winsituatie gecreëerd.
 • Werknemers blijven behouden en nieuwe werknemers zijn geïnteresseerd als de werkplek aantrekkelijker is.
  Minder stress creëert een geweldige bedrijfscultuur waar potentiële werknemers graag deel van uit willen maken en helpt om uw toptalent te behouden. Gelukkige en productieve werknemers zullen enthousiast vertellen over uw bedrijf als een bedrijf dat zich oprecht om hun mensen bekommert en dat hen in staat stelt een positieve houding en goede mentale gezondheid te ontwikkelen.

Hoe kunnen bedrijven de voordelen van stressmanagement op de werkplek kwantificeren?

Gelukkig zijn de voordelen van stressmanagement op de werkplek voor onze emotionele gezondheid en ons welzijn volstrekt duidelijk en kunnen we zien dat minder stress ongetwijfeld tot betere bedrijven zal leiden.

Om bedrijven er echter van te overtuigen dat stressmanagement op dit moment een prioriteit is en dat zij moeten investeren in kwaliteitstraining en onderwijs voor hun mensen, is het veel effectiever om dit te kwantificeren als rendement op investeringen.

Hoe vertaalt dit zich dan in financiële voordelen voor bedrijven?

Gelukkig heeft Deloitte een evaluatie uitgevoerd van het investeringsrendement op het gebied van de mentale gezondheid op de werkplek, en de resultaten zijn verbluffend:

Het gemiddelde rendement per uitgegeven £ 1 bedroeg £ 4,20 (met een bereik tussen 40p en £ 9).

Hoofdstuk 4 van ((Chapter 4 of Thriving at work: The Stevenson / Farmer review of mental health and employers))

Hoe kunnen we een begin maken met stressmanagement op de werkplek?

Stress voorkomen is altijd veel beter dan genezen, vooral omdat stress zich op veel verschillende manieren kan manifesteren zodra deze overweldigend wordt. De langetermijneffecten van stress kunnen leiden tot een veel slechtere diagnose, waaronder depressie, angst en meer fysieke aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten en immuniteitsproblemen.

Een van de grootste problemen is het stigma dat kleeft aan praten over stress en mentale gezondheid. Als bedrijven echter het voortouw nemen en beginnen met de implementatie van effectieve trainingen, educatie en ondersteuningsnetwerken in het gehele bedrijf, zullen werknemers minder bang zijn voor represailles als zij zich over stress uitspreken.

Hier volgen de eerste 5 stappen om de voordelen van stressmanagement op het werk te omarmen.

 1. Begin met open dialogen met uw werknemers.
  Creëer een veilige omgeving waar werknemers hun zorgen kunnen delen en regelmatig feedback kunnen vragen over wat werkt en nodig is.
 2. Start een gezondheids- en welzijnsprogramma voor alle werknemers op elk niveau.
  Zorg voor de juiste training, educatie en regelmatige inloopsessies om een goede mentale gezondheid te behouden en stress op de werkplek laag te houden.
 3. Wijs eerstehulpverleners voor mentale gezondheid aan.
  Train personeel in het ondersteunen van hun collega’s en bied een luisterend oor en referentiepunten voor nazorg. Bezoek de website Mental Health First Aid England ((Mental health support for you or your organisation))
 4. Open en eerlijke dialoog.
  Laat werknemers weten dat zij gewaardeerd worden en dat er geen stigma of represailles zijn als zij over hun mentale gezondheid praten. Stress discrimineert niet, dus het creëren van meer bewustzijn en educatie zal anderen aanmoedigen om naar voren te stappen en hulp te vragen.
 5. Betere balans tussen werk en privé.
  Bied meer duidelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen het werk ook echt op kantoor laten, zoals het beperken van bellen na werktijd en het ontmoedigen van overwerken voor projecten. Zorg er ook voor dat ze hun tijd beter kunnen indelen als ze op afstand of vanuit huis werken. Er moet een goede balans worden gevonden tussen werk en privé, waardoor de productiviteit en het moreel zal verbeteren.

Velen van ons houden zich groot totdat het te laat is. Of het nu gaat om ambitie, angst of gewoon een gevoel van loyaliteit ten opzichte van uw werk, we wringen ons in allerlei bochten om de klus te klaren, maar tegen welke prijs?

Het zijn echter niet alleen de kosten voor bedrijven die op het spel staan, maar ook de kosten van een mensenleven, emotioneel welzijn en mentale gezondheid.

Het is belangrijk om te onthouden dat we geen robots zijn; we zijn mensen die zich opnieuw moeten opladen, moeten rusten en zich moeten resetten voor een nieuwe dag.

Bronmateriaal.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/658145/thriving-at-work-stevenson-farmer-review.pdf

https://www.cipd.co.uk/knowledge/culture/well-being/supporting-mental-health-workplace-return#gref

https://www.greatplacetowork.dk/images/Rapporter2019-2020/Stress_and_Wellbeing_v141.pdf

 1. Stress and Wellbeing at Work: A European Outlook (opens in a new tab)" href="https://www.greatplacetowork.dk/images/Rapporter2019-2020/Stress_and_Wellbeing_v141.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="ek-link">Stress and Wellbeing at Work: A European Outlook []