Kies uw land

country icon
country icon

Vriendschappen en geestelijke gezondheid

Reading Time: 3 minutes

Wat is het verband tussen vriendschappen en geestelijke gezondheid?

Vriendschappen onderhouden is een belangrijk onderdeel van ons leven. Als we onze vriendschappen op waarde kunnen schatten, heeft dat een positieve invloed op ons welzijn. Vriendschappen en mentale gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden.

Keer op keer wordt het bewijs geleverd dat we worden beïnvloed door onze sociale groepen en onze subculturen, en dat zou vooral kunnen gelden voor oudere volwassenen. Onze vrienden hebben een enorme invloed op onze levensstijl en de keuzes die we maken op het gebied van onze gezondheid.

Betekenis geven aan het leven

Vriendschappen die in de loop der jaren zijn verdiept en versterkt, betekenen meer voor ons. Vrienden zijn de getuigen van ons leven. Zij zijn getuige geweest van de hoogtepunten in ons leven en hebben ons gesteund tijdens de slechte momenten.

Diepe vriendschappen zorgen ervoor dat we onze waarden blijven naleven. Echte vriendschappen zijn opbouwend en ondersteunend, en dagen ons bovendien uit om betere mensen te worden. En hierbij gaat het niet alleen om een sportmaatje of iemand die ervoor zorgt dat we onze welzijnsdoelen halen; alleen al het onderhouden van een vriendschap zorgt ervoor dat we op een hoger niveau kunnen functioneren.

Vrienden betekenen misschien nog wel meer voor onze mentale gezondheid dan familie

Volgens het gezegde ‘het hemd is nader dan de rok’ gaat de eigen familie altijd boven vrienden. We houden van onze familie. We komen voort uit onze familie en stichten vervolgens zelf een gezin. Maar als het om een goede gezondheid gaat, zouden vriendschappen misschien wel eens belangrijker kunnen zijn dan familie.

Een onderzoeker die aan een bepaald grootschalig onderzoek werkte, vergeleek de invloed van familie met die van vrienden op de gerapporteerde gezondheidsresultaten van oudere volwassenen.1 Dit onderzoek wijst uit dat we, naarmate we ouder worden, onze minder betekenisvolle relaties loslaten en ons richten op de diepere relaties. Dat is een stuk minder makkelijk met familieleden. Een familielid met wie we weinig betekenisvol contact hebben, kunnen we niet zomaar in de steek laten. Het idee is dat vriendschapsrelaties dynamischer zijn en zich meer ontwikkelen. Familie kan niet worden ingeruild of vervangen. En hoe ongevoelig dit ook mag klinken: met vrienden kan dat wel.

Dat is met name het geval bij diepere, minder oppervlakkige vriendschappen. Als we ouder worden, reflecteren we vaker over de wegen die we in het leven bewandelen.

Oudere volwassenen met hechtere vriendschappen zijn daarom ook vaak niet zo statisch. Het bieden van hulp aan een familielid kan betekenen dat iemand de rol van verzorger op zich neemt. Vrienden bieden elkaar eerder steun uit vrije keuze dan uit plichtsbesef.

Vriendschappen hebben een cognitief effect op onze hersenen

Oudere volwassenen die sociaal actief blijven, vertonen statistisch gezien significante verschillen in hun cognitieve achteruitgang. Bij één studie werd zelfs aangetoond dat oudere volwassenen in cognitief opzicht 70% minder achteruit gingen wanneer ze regelmatig activiteiten met vrienden ondernamen.2

Maar u hoeft niet bang te zijn als u geen contact meer hebt met uw vrienden van vroeger. Kom in actie en maak nieuwe vrienden! Als u een bepaalde religie aanhangt, kunt u lid worden van de bestaande gemeenschap, of zelf een groep oprichten. Ontdek wat uw stad te bieden heeft voor oudere volwassenen. Veel gemeenschappen hebben een wandelvereniging, leesclubs of andere activiteiten die passen bij verschillende interesses. 

Leeftijd is maar een getal! Vriendschappen hoeven niet beperkt te blijven tot uw eigen leeftijdsgroep. U kunt informeren naar een mentorprogramma met tieners of jongvolwassenen waaraan u kunt deelnemen, of gewoon een gesprekje aanknopen met mensen in een andere leeftijdsgroep. Vraag bij de plaatselijke bibliotheek of school of u kunt helpen met bijlessen of huiswerkklassen. Op die plekken treft u anderen die ook op zoek zijn naar contact. Deze mensen staan open voor het aangaan van diepere relaties. Als u al waardevolle vriendschappen hebt, koester deze dan in de wetenschap dat ze u niet alleen plezier opleveren, maar ook goed zijn voor uw mentale gezondheid.

  1. Chopik, William J. “Associations among Relational Values, Support, Health, and Well-Being across the Adult Lifespan.” The Health and Retirement Study—The National Institute on Aging,vol. 24, no. 2, Apr. 2017, pp. 408–422, doi:10.1111/pere.12187 []
  2. James, Bryan D., et al. “Late-Life Social Activity and Cognitive Decline in Old Age.” Journal of the InternationalNeuropsychological Society, vol. 17, no. 6, Nov. 2011, pp. 998–1005, doi:10.1017/s1355617711000531 []