Kies uw land

country icon
country icon

Openstaan voor veranderingen

Reading Time: 6 minutes

Manieren om moeilijke uitdagingen in het leven positief te benaderen

Iedereen van ons ondervindt de gevolgen van stress. En hoewel die voor ieder mens verschillend kunnen zijn, geldt over het algemeen dat we vooral niet geneigd zijn om op zoek te gaan naar de oorzaak. Stress treedt meestal op wanneer we dat niet verwachten. De meest voorkomende oorzaak van stress zijn veranderingen, op welk gebied dan ook. Dit komt omdat we meestal proberen onszelf aan te passen, ook wanneer situaties waaraan we gewend zijn plotseling volledig veranderen.

Het is alom bekend dat situaties waarin sprake is van ‘grote veranderingen’ bijzonder stressvol zijn. Dit zijn gebeurtenissen in het leven die grote gevolgen voor ons hebben en waarbij we het gevoel hebben de controle gedeeltelijk of volledig kwijt te raken.1

Enkele Ingrijpende gebeurtenissen die periodes van hevige stress kunnen veroorzaken, spreken voor zich: (echt)scheiding, werkeloosheid, financiële problemen… Problemen dus waar iedereen van ons soms wel eens mee te maken krijgt.

Zelfs positieve veranderingen in een mensenleven zoals verhuizen, trouwen of een kind krijgen zijn sterke stressfactoren. Ook al zijn dit positieve en spannende gebeurtenissen, toch dwingen ze ons om onbekende paden te bewandelen buiten onze comfortzone. Dit kan leiden tot angstgevoelens.

Een positieve benadering

Wat echter belangrijk is, is dat we niet proberen stress volledig uit ons leven uit te bannen. Dat is onrealistisch en volkomen ondoenlijk.

Het gaat er juist om dat je accepteert dat stress kan ontstaan, en dat je zelf de regie voert over je gedachten en je leven, zodat je optimaal met stress om kunt gaan.

Door je te concentreren op positief gedrag en tijd te nemen om te pauzeren en uit te rusten, verminder je de gevolgen van stress op je leven.
Hieronder gaan we wat nader in op enkele ‘Ingrijpende gebeurtenissen’ in een mensenleven, positieve en negatieve, en op manieren die iedereen kan aanleren om deze proactief te benaderen.

Verhuizen

Bij sommigen brengt het achterlaten van hun oude huis en het aanbreken van een nieuwe fase in hun leven een stortvloed van twijfel en emoties teweeg. Als dat ook bij jou het geval is, probeer dan je aandachtspunt te verleggen. Het kan helpen als je je probeert voor te stellen hoe je nieuwe huis eruit zal zien. Vorm een beeld voor jezelf en bedenk hoe tevreden je zult zijn als alles op je nieuwe woonplek op orde is.

Mindfulness is een krachtig, stressverlagend hulpmiddel dat eenvoudig is aan te leren. En voor het verhuisscenario is het bijzonder geschikt. Het helpt je om je bewust te worden van het nu door middel van meditatie en ademhalingstechnieken. Proberen rustpunten te vinden te midden van de chaos tijdens de inrichting van je nieuwe huis kan een bepaalde stilte creëren. Dit kan je de ruimte geven om even ‘af te stemmen’ op de nieuwe omgeving.

Mindfulness helpt je bij het verhogen van je bewustzijn over wat er om je heen gebeurt en leidt je aandacht even af van de stressfactor. Ook is bewezen dat het van invloed is op de manier waarop je hersenen werken.

Trouwen

Je barst van de spanning en de zenuwen voor de dag van je leven? Misschien klinkt het raar, maar je kunt hier gebruik van maken en meteen ook in actie komen.

Inderdaad, sport is een uitstekende remedie tegen stress. Het helpt je ruimte te creëren om even gas terug te nemen en de onrust in je hoofd te kalmeren.2 Sport helpt ook om je fit en mentaal sterk te voelen. In je eentje sporten is eigenlijk het beste. Vaak zijn immers de personen met wie je zou willen sporten ook degenen die je hebt uitgenodigd voor je bruiloft. En die hebben het natuurlijk maar over één ding…

Het maakt niet uit of je gaat hardlopen, fietsen, wandelen. Alleen het nu is belangrijk, gewoon de ene voet voor de andere. Geen gedoe over tafelschikking, familieverwikkelingen of trouwlocaties. Alleen jij, de buitenlucht en je eigen hartslag… Heerlijk!
Stuit de gedachte aan even stevig bewegen je tegen de borst, dan kan zelfs een stevige korte wandeling je nieuwe energie geven, zodat je alle perikelen rond de grote dag weer aankunt. Wanneer je sport, vermindert de emotionele spanning die je voelt. Het maakt je hoofd leeg en stelt je in staat rustiger om te gaan met problemen.

Je baan verliezen

Het is normaal om je in deze situatie boos, verdrietig of misschien wel ongeschikt te voelen. Maar vooral nu is het belangrijk dat je probeert in te zien en te accepteren dat er dingen gebeuren die je met de beste wil van de wereld niet kunt veranderen, en dat deze niet altijd te maken hebben met jou als persoon.

Tobben over je werk is één van de belangrijkste oorzaken van stress.3 Het kan je helemaal uitputten en leiden tot onzekere perioden. Leren accepteren dat het niet altijd mogelijk is om moeilijke situaties op je werk te veranderen kan je leren zicht te krijgen op zaken waarop je wel invloed hebt.

Dit is het geheim. Veel mensen stellen jaren later vast dat hun ontslag één van de meest positieve gebeurtenissen was die hen zijn overkomen. Het loslaten van de frustratie en de wrok over het verlies van hun baan stelde hen in staat zich beter te concentreren op de nieuwe mogelijkheden die hierdoor ontstonden.

Het verlies van je baan is een eindpunt, dat klopt. Maar het sluit slechts één hoofdstuk uit je leven af. Zie het als een kans om met het volgende hoofdstuk te beginnen en richt je aandacht op iets dat je misschien al heel lang wilde gaan doen…

Overlijden

In een periode van rouw en verdriet, en vaak ook verwarring, door het overlijden van een dierbare kan het moeilijk zijn je aandacht te richten op de dagelijkse beslommeringen. Misschien is praten met anderen wel het laatste waar je zin in hebt. Het is dan ook belangrijk dat je jezelf de tijd gunt om je verdriet en je emoties te verwerken.

Maar het is ook belangrijk dat je contact maakt met je sociale netwerk van vrienden en familie, ook al kost dit je extra moeite. Een gevoel van verbondenheid kan je echt helpen in deze donkere tijden. Contact met anderen kan enorme troost en steun bieden. Alleen al iemand die naar je wil luisteren, die een helpende hand biedt bij het regelen van allerlei zaken, of gewoon een vriendelijk gebaar om even wat boodschappen voor je mee te nemen. Soms kan alleen al iemands aanwezigheid ontzettend veel troost bieden, zonder dat er per se gesproken hoeft te worden. Realiseer je dat een beroep doen op anderen niet wil zeggen dat je kwetsbaar bent. Het is een teken dat je beseft en openstaat voor de hulp en onmisbare steun van degenen die je vertrouwt.

(Echt)scheiding

Het einde van een relatie, en vooral van een huwelijk, kan je leven behoorlijk ontwrichten en veroorzaakt natuurlijk verdriet. Vaak ga je twijfelen aan jezelf of blijf je piekeren over wat je beter of anders had kunnen doen.

In dit soort situaties zijn positieve visualisatie en positieve bekrachtiging nuttige hulpmiddelen.4 Het kan erg goed zijn om je te concentreren op de positieve dingen in je leven en op datgene waarvoor je het meest dankbaar bent. In het begin is het misschien moeilijk om na te denken over de positieve aspecten van je leven vóór de breuk in je relatie, of om deze zelfs maar te herinneren, laat staan over hoe je verder moet na de breuk.

Dit heeft even tijd nodig. Het is een kwestie van je gedachten trainen en de ‘positieve’ cellen aan het werk zetten. Een eenvoudige manier om hiermee te beginnen is om te proberen aan het einde van elke dag drie dingen op te schrijven die goed zijn gegaan of die een glimlach hebben opgeleverd. Misschien klinkt het wat ‘zweverig’, maar deze oefening heeft aangetoond dat mensen hun blik op de wereld kunnen bijstellen, en actief op zoek gaan naar positieve krachten, terwijl ze dat eerst misschien niet deden.

Door je bewust positiever in te stellen kun je jezelf aanleren je verwachting te wijzigen en de toekomst weer hoopvol tegemoet te zien. Een onderdeel daarvan is dat je ook verantwoording neemt voor de veranderingen in je leven die hebben geleid tot de scheiding, en deze te accepteren. Door in deze situatie zelf het heft in handen te nemen, creëer je meer mogelijkheden voor een nieuw begin en nieuwe kansen. Dit lukt niet in één keer, maar het is mogelijk om er weer bovenop te komen.

In ons leven krijgen we allemaal een keer te maken met moeilijke momenten. De stress die dit oplevert is niet te voorkomen. Maar we kunnen wel invloed uitoefenen op de effecten daarvan. Allereerst moeten begrijpen hoe stress werkt en vervolgens moeten we deze op een positieve en praktische manier aanpakken.

Het is nooit gemakkelijk, maar je moet je beseffen dat je nooit helemaal alleen de strijd hoeft aan te gaan. Met een beetje extra moeite, en de steun van vrienden en dierbaren, ben je in staat je toekomstbeeld bij te stellen, en dit vervolgens waar te maken.

  1. https://www.inc.com/larry-alton/the-7-most-stressful-life-changes-and-how-to-cope-with-them.html []
  2. https://www.health.harvard.edu/blog/mindfulness-meditation-may-ease-anxiety-mental-stress-201401086967 []
  3. https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-athletes-way/201704/need-midday-energy-boost-skip-the-caffeine-take-walk []
  4. https://www.psychologytoday.com/gb/blog/living-forward/201806/3-effective-visualization-techniques-change-your-life []