Kies uw land

country icon
country icon

Altruïsme en geluk

Reading Time: 3 minutes

Anderen helpen en het verband tussen altruïsme en geluk

Hebt u zich ooit afgevraagd wat altruïsme is? Altruïsme is het principe en het morele handelen waardoor iemand bijdraagt aan het geluk van andere mensen of andere dieren. Dat leidt tot een hogere kwaliteit van leven, zowel in materieel als in spiritueel opzicht. Het komt erop neer dat zorgen voor anderen voordelen heeft voor uw eigen welzijn.

Er is een Chinees spreekwoord dat luidt: ‘Als je een uur geluk wilt, doe een dutje. Als je een dag geluk wilt, ga vissen. Als je een jaar geluk wilt, erf een fortuin. Als je een leven lang geluk wilt, help dan iemand.’ Dit is een perfecte illustratie van altruïsme: het helpen van anderen maakt gelukkig.

Het wetenschappelijke verband tussen altruïsme en geluk

De wetenschap heeft aangetoond dat er een direct verband bestaat tussen altruïsme en geluk. Altruïsme, medeleven, empathie, hulpvaardigheid en het verlangen om voor anderen te zorgen wordt geassocieerd met meer welzijn, gezondheid en een langer leven. Wanneer we medeleven betonen, zowel emotioneel als door ons gedrag, handelen we ook in ons eigen belang, zolang we tenminste niet worden bedolven onder verzoeken om hulp.1

Onderzoekers volgden gedurende een periode van een jaar een groep mensen die stressvolle gebeurtenissen hadden meegemaakt en stelden vast of zij al dan niet tastbare steun aan vrienden of familieleden hadden gegeven. Ze concludeerden dat degenen die hun tijd en talenten ter beschikking hadden gesteld om anderen te helpen aanzienlijk minder risico liepen om te overlijden tijdens de looptijd van het onderzoek.2

Waarom heeft het leiden van een altruïstisch leven deze voordelen?

Dit kan worden toegeschreven aan verschillende factoren. Om te beginnen wordt het positieve gevoel dat iemand vaak krijgt na het helpen van een persoon in nood veroorzaakt door endorfine, en mogelijk ook door endocannabinoïden. Dit zijn dezelfde feel-good chemicaliën die tijdens lichaamsbeweging vrijkomen, en waarmee het lichaam ons beloont wanneer we goed voor onszelf (of in dit geval, voor anderen) zorgen.

Wanneer we anderen helpen, beseffen we vaak weer dat we dankbaar mogen zijn voor wat we hebben. In een tijd waarin velen van ons voortdurend streven naar meer bezit en het eigen bezit constant vergelijken met dat van anderen, kan dat gevoel van dankbaarheid buitengewoon verrijkend zijn. Het helpt ons om wensen en verlangens los te laten en vrijer te leven met wat we hier en nu hebben, en daar tevreden mee te zijn!

Anderen helpen leidt ons af van onze eigen problemen

Door onze aandacht te richten op hulp aan anderen kunnen we negatieve gedachtenpatronen doorbreken en onszelf afleiden van onze eigen zorgen. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met medische aandoeningen minder leed en beperkingen ervaren als ze anderen adviseren over dezelfde aandoeningen.3

Het geluk dat ontstaat door met compassie te leven en anderen te helpen is een zeer specifieke vorm van geluk. Revolutionair onderzoek van de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA) en de Universiteit van North Carolina toont dit aan. Wetenschappers keken naar het verband tussen geluk en ontstekingen waarvan wordt vermoed ze kanker en andere chronische niet-besmettelijke ziekten kunnen veroorzaken. Ontstekingen komen vaker voor bij mensen die leven met hoge stressniveaus. Omdat er een verband is tussen stress en ontstekingen, zou je verwachten dat mensen die zeggen dat ze een ‘gelukkig’ leven leiden, minder last hebben van ontstekingen. Dat is niet waar!

Gek genoeg zagen de onderzoekers dat als iemands geluk voortkwam uit een genotzuchtig leven (ook bekend als ‘hedonistisch geluk’), die persoon toch hoge ontstekingsniveaus had. Wanneer echter iemands geluk voortkwam uit een altruïstisch, doelgericht leven (ook bekend als ‘eudaimonisch geluk’), werden lage ontstekingsniveaus geregistreerd.4

Altruïsme zonder de schuldfactor

Soms moeten we er even aan worden herinnerd dat het helpen van anderen ons best een goed gevoel mag geven, en dat we het niet alleen doen vanuit egoïstische motieven. U maakt een verschil in iemands leven. Dat is prachtig en u mag dit gevoel best omarmen zonder schuldgevoel.

De voordelen van altruïsme en geluk gaan hand in hand. Beide vullen uw leven met meer prachtige, positieve ervaringen en gevoelens.

Uit onderzoek blijkt dat we een aangeboren verlangen hebben om anderen te helpen. Omarm het! Wetenschappers aan de Universiteit van British Columbia hebben ontdekt dat kinderen van twee jaar al baat hebben bij altruïsme. Wanneer hun opgedragen werd snoepjes aan andere kinderen te geven, ervoeren de kinderen die de snoepjes gaven een groter geluksgevoel dan de kinderen die de snoepjes kregen.5

Dit bewijst dat we erop ingesteld zijn om behulpzaam te zijn, en dat er niets mis mee is om dit fijn te vinden. Weet dat u een goed mens bent en dat u anderen niet helpt uit egoïstische beweegredenen. Een goed gevoel achteraf is gewoon een pluspunt.

  1. Post SG. Altruism, happiness, and health: it’s good to be good. Int J Behav Med. 2005;12(2):66-77. []
  2. Poulin, Michael J. et al. Giving to Others and the Association Between Stress and Mortality. American Journal of Public Health 103.9 (2013): 1649–1655. []
  3. Carter, Sherrie Bourg. Helper’s High: The Benefits (and Risks) of Altruism. Psychology Today. Sussex Publishers, 04 Sept. 2014. Web. 13 July 2017. []
  4. Fredrickson, Barbara L. et al. A Functional Genomic Perspective on Human Well-Being. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110.33 (2013): 13684–13689. PMC. Web. 13 Aug. 2017. []
  5. Aknin LB, Hamlin JK, Dunn EW. Giving Leads to Happiness in Young Children. PLOS ONE 7(6): e39211. []