Kies uw land

Welkom bij de persoonlijke Shop van: Roland Bakker

country icon
country icon

Welkom bij de persoonlijke Shop van: Roland Bakker


Gezond eten en welzijn hebben invloed op toekomstige generaties

Reading Time: 3 minutes

Alles wat we doen heeft gevolgen. Zelfs het voedsel dat we eten heeft invloed op de mensen die na ons worden geboren. Uw huidige dieet heeft invloed op de lichamen en werelden van uw kinderen en kleinkinderen. Van epigenetica tot ecologische duurzaamheid, uw eetgewoonten zullen een positieve of negatieve invloed hebben op de generaties van de toekomst.

Onze voeding heeft binnen ons lichaam invloed op onze gezondheid. Dat weten we allemaal. Maar bent u zich er ook van bewust dat uw dieet uw genen beïnvloedt? Ons DNA, dat bepaalt wie we zijn en welke genen we doorgeven aan onze kinderen, wordt beïnvloed door onze voeding. Het is logisch dat wat we vandaag eten in de toekomst gevolgen zal hebben voor onze kinderen.

Vooral zwangere vrouwen moeten gezond eten, omdat de voedingsstoffen die ze binnenkrijgen direct naar de foetus gaan. Toekomstige vaders hebben echter ook een minder directe, maar even belangrijke verantwoordelijkheid tegenover hun kinderen. Er is aangetoond dat het dieet van een man zelfs voordat hij kinderen krijgt zijn kinderen na hun geboorte beïnvloedt. 1

Goede voeding kan meerdere generaties beïnvloeden

Vanaf de jaren 1930 voerde de arts Francis M. Pottenger een tien jaar durend onderzoek uit naar de effecten van voeding op verschillende generaties katten. Dr. Pottenger ontdekte dat een dieet met onvoldoende voedingsstoffen al na één generatie schade veroorzaakte. Vanaf de derde generatie kon geen van de katten zich meer voortplanten. Ondanks de grote metabolische verschillen tussen katten en mensen kunnen we uit dit onderzoek afleiden dat de kwaliteit van de voeding van slechts één generatie een grote invloed heeft op niet slechts één generatie, maar mogelijk op meerdere generaties.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de effecten van gezond eten en een gevoel van welzijn generaties lang kunnen worden doorgegeven, en dat gezond eten een positieve invloed kan hebben op de gezondheid van baby’s. 2

Het belang van een gezond dieet

Na hun geboorte zullen onze kinderen en kleinkinderen profiteren van hun eerdere blootstelling aan een gezond dieet. Kinderen die opgroeien in een gezin waarin alle gezinsleden ‘s avonds meestal samen een gezonde maaltijd nuttigen, zijn veel meer geneigd om op latere leeftijd hetzelfde gezonde gedrag te vertonen.

Ook zij zullen het belangrijk vinden om met het hele gezin gezond te eten en dat aan hun kinderen doorgeven.

In extern opzicht kan een gezond, milieuvriendelijk dieet invloed hebben op de wereld waarin toekomstige generaties moeten leven. Landbouw en veeteelt hebben zich snel ontwikkeld sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen onderzoekers ontdekten dat restanten stikstof, fosfor en kalium (van explosieven) uitstekende meststoffen waren die enorme oogsten opleverden. Sindsdien zijn de landbouwpraktijken door selectief fokken en gentechnologie ver afgeweken van alles waaraan onze lichamen en onze omgeving gewend zijn.

Gezondheid en welzijn door de generaties heen

Terwijl enorme agrarische bedrijven niet-duurzame praktijken hebben ontwikkeld om een maximale winst te behalen, is er een tegencultuur ontstaan die terug wil keren naar een natuurlijkere manier om voedsel te produceren. Bij duurzame, organische en lokale landbouw worden geen synthetische pesticiden, herbiciden en meststoffen gebruikt.

Boeren gebruiken vaak eeuwenoude technieken om hun gewassen te kweken en kiezen voor wisselbouw, waarbij de voedingsstoffen in de bodem op natuurlijke wijze worden vervangen, een methode die duurzamer is dan jaar na jaar kunstmest gebruiken.

Vlees, groenten en fruit van deze bronnen zijn meestal iets duurder. Hierbij geldt echter de wet van vraag en aanbod. Hoe meer mensen voor dergelijke voedingsmiddelen kiezen, hoe goedkoper deze producten zullen worden. Hoe meer mensen kiezen voor voedsel dat op een milieuvriendelijke wijze is geproduceerd, hoe groter de kans is dat onze kinderen op een gezonde planeet kunnen leven.

U bent wat u eet

U kent vast de uitspraak: ‘U bent wat u eet’. Een actuelere versie zou zijn: ‘U, uw kinderen en uw kleinkinderen zijn wat u eet’. Uw keuze voor een gezond dieet dat afkomstig is van duurzame bronnen zal invloed hebben op de wereld en de gezondheid van toekomstige generaties. Bedenk hoe nauw gezond eten en welzijn met elkaar samenhangen, niet alleen voor u, maar voor degenen die u zullen volgen. Dat is nog een goede reden om bewust bezig te zijn met wat we in ons lichaam stoppen.

  1. Gunnar Kaati, Lars Olov Bygren, et al. “Transgenerational response to nutrition, early life circumstances and longevity.” European Journal of Human Genetics (2007) 15, 784–790; doi:10.1038/sj.ejhg.5201832 []
  2. https://www.mdpi.com/1422-0067/21/7/2633 []