LIFEPLUS PRIVACYBELEID

Inleiding

Gelieve er rekening mee te houden dat als gevolg van het internationale karakter van de Lifeplus bedrijfsactiviteiten, Lifeplus een aantal persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie verwerkt en opslaat. Het is onze plicht om uw toestemming hiervoor te verkrijgen. In het geval dat u ons niet uw toestemming wilt geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid, zullen wij helaas niet in staat zijn om bestellingen die u via deze website plaatst, te verwerken. Mocht dit het geval zijn, gelieve deze website te verlaten en in het vervolg niet meer te gebruiken.

Als u het er wel mee eens bent dat Lifeplus uw persoonlijke gegevens aldus verwerkt en opslaat, dan kunt u er zeker van zijn dat dit zal gebeuren in overeenstemming met ons volgende privacybeleid.

Lifeplus Privacybeleid

Lifeplus International ("wij") is gebonden aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Deze verklaring (samen met onze Algemene Gebruiksvoorwaarden, Algemene Verkoopvoorwaarden, Cookiesbeleid en andere documenten waarnaar verwezen wordt) zet de basis uiteen waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u opslaan, of die u ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen verzamelen, gebruiken, overdragen en mee omgaan.

Voor het doel van de Data Protection Act 1998 (de "Wet"), worden de gegevens door Lifeplus Europe Limited verwerkt en door Lifeplus International, PO Box 3749, Batesville, AR 72503 USA, beheerd. Lifeplus Europe Limited is geregistreerd bij de UK Information Commissioner’s Office voor gegevensbeveiliging met registratienummer Z745107X.

Onze aangewezen vertegenwoordigers voor de handhaving van de richtlijnen van de Wet zijn Sara Waite (geboren Brinkler), gegevensbeheerder voor Lifeplus Europe Limited en Billy Evans, gegevensbeheerder van Lifeplus International.

1. GEGEVENS DIE WIJ VAN U OPSLAAN

Wij kunnen de volgende gegevens over u opslaan en verwerken:

• Informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze website. Hiertoe behoren gegevens die u ons verstrekt op het moment van registratie om onze site te kunnen gebruiken, het bestellen van onze producten en gebruik maken van onze diensten, te registreren als een Partner of deelnemen aan het ASAP-programma, het sturen van documenten of het aanvragen van verdere diensten. Deze gegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, email adres en/of creditcard gegevens bevatten. Wij kunnen u ook om informatie vragen wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of aanbieding van Lifeplus of als u een probleem met onze website meldt.

• Als u contact met ons opneemt, kunnen wij deze correspondentie opslaan.

• Wij kunnen u ook vragen om deel te nemen aan enquêtes die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, maar u bent hiertoe natuurlijk niet verplicht.

• Informatie en opinies over onze goederen en diensten en hoe wij ze op de markt brengen.

• Gegevens over transacties die u via onze website plaatst en de verwerking van uw bestellingen.

• Informatie die wij nodig hebben om te voldoen aan alle wetgeving of vereist is in verband met een gerechtelijke procedure.

• Details van uw bezoeken aan onze website, waaronder, maar niet beperkt tot, bezoekgegevens, locatiegegevens, hulpmiddelen, weblogs en andere communicatiegegevens, die wij ofwel nodig voor onze facturering ofwel voor andere doeleinden.

• Gegevens van uw computer, zoals, maar niet beperkt tot het IP-adres, besturingssysteem, browser en browsertoevoegingen.

• Gegevens die nodig zijn om de transactie integer, virusvrij en eventueel met verbeteringen te verwerken.

• Deze website is bedoeld voor gebruik van personen van 18 jaar en ouder. Wij gebruiken niet bewust gegevens van minderjarigen of slaan deze op.

Lifeplus Partners gaan akkoord met het opslaan van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de voorwaarden van het Lifeplus Partner- en Bonusformulier en de Algemene Voorwaarden zoals door hen ondertekend bij hun registratie met Lifeplus. ASAP bestellers gaan akkoord met het opslaan van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van het ASAP-programma dat zij hebben ondertekend bij hun registratie met Lifeplus.

2. IP-ADRESSEN

Wij kunnen voor doeleinden van systeembeheer en gegevensoverzichten voor onze adverteerders, informatie opslaan over uw computer, inclusief indien beschikbaar uw IP-adres, besturingssysteem, bezoekgegevens, locatiegegevens, andere communicatiegegevens en het type browser. Dit zijn anonieme, statistische gegevens over het surfgedrag en-gewoonten van onze gebruikers.

3. COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies om u te kunnen onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien wanneer u onze site bezoekt en stelt ons ook in staat om onze site voortdurend te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken, zie ons Cookiesbeleid.

4. WAAR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN

De gegevens die wij van u verzamelen worden overgedragen aan en opgeslagen in de Verenigde Staten, buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het zal ook worden verwerkt door personeel buiten de EER die voor ons of voor een van onze leveranciers werken. Dit personeel kan zich bezighouden met onder andere, de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens, bezorging van pakketten en het verlenen van administratieve en ondersteunende diensten, waaronder de klantenservice. Met het doorgeven van uw persoonlijke gegevens, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking en dat uw gegevens worden doorgegeven aan derden. Lifeplus International en Lifeplus Europe Limited zullen alles doen dat redelijkerwijs noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid behandeld worden.

5 . BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Wij zullen alle redelijke zorg in acht nemen, voor zover mogelijk, om de details van uw bestelling en betaling veilig te stellen. In zoverre er geen nalatigheid van onze kant bestaat, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies aan uw kant indien een derde partij onbevoegde toegang betrekt tot alle gegevens die u verstrekt bij het bezoeken van of bestellen via de website.

Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Iedere betalingstransactie wordt versleuteld met behulp van Secure Sockets Layer (SSL) software om ervoor te zorgen dat uw creditcard gegevens en persoonlijke informatie veilig blijven. Indien wij u een (of een door u gekozen) wachtwoord hebben gegeven dat u in staat stelt om toegang tot bepaalde delen van onze site te hebben, dan bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. Wij vragen u dan ook dit wachtwoord niet aan anderen te geven.

Houd er rekening mee dat email correspondentie met ons in vrij formaat tekst, RTF- of HTML is en niet kan worden gecodeerd. Daarom mag u geen gevoelige informatie zoals creditcard gegevens of wachtwoorden via e-mail sturen.

Wij maken gebruik van veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen onrechtmatige verwerking, onvoorzien verlies, vernietiging en beschadiging. Indien wij u een (of door u gekozen) wachtwoord hebben gegeven dat u in staat stelt om toegang tot bepaalde delen van onze site te hebben, dan bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord.

Wanneer u voor de eerste keer producten online bestelt moet u een account bij ons aanmaken. Dit is puur om veiligheidsredenen. Het voorkomt ook dat u steeds opnieuw uw gegevens moet opgeven wanneer u verdere bestellingen plaatst. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw gebruikersnaam en wachtwoord en voor het voorkomen van ongeautoriseerde toegang tot uw account. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen uw account. Neem hiervoor alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk en veilig worden bewaard. Neem onmiddellijk contact met ons op als u reden heeft om te geloven dat uw gebruikersnaam en/of wachtwoord bij iemand bekend zijn geworden, of worden of dreigen te worden gebruikt op een ongeoorloofde manier. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet geheel veilig. Hoewel wij alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van uw gegevens die worden doorgestuurd naar onze site; elke transmissie is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om onbevoegde toegang te voorkomen.

Zorg ervoor dat de gegevens die u ons verstrekt bij de registratie correct en volledig zijn en geef eventuele wijzigingen in deze gegevens (bijv. wijziging van email of postadres) meteen aan ons door.

Wij behouden het recht om toegang tot de website te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren. Als wij een bestelling annuleren, dan zijn er geen kosten voor u aan verbonden.

6. GEBRUIK VAN DE GEGEVENS

Wij gebruiken informatie over u op de volgende manieren:

• Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt aangeleverd.

• Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons heeft aangevraagdof waarvan wij denken dat u daar geïnteresseerd in zou kunnen zijn, als u ons tenminste hiervoor toestemming heeft gegeven.

• Voor het uitvoeren van onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons gesloten zijn, waaronder het uitvoeren van bestellingen en diensten en het betalen van bonussen.

• Onze producten worden verkocht via ons netwerk van Lifeplus Partners, met inbegrip van bestellingen online, die rechtstreeks door ons worden verwerkt ten gunste van een Lifeplus Partner (sponsor). Als u goederen of diensten online bij ons koopt, worden uw gegevens automatisch doorgestuurd naar uw sponsor en hun upline.

• Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve onderdelen van onze diensten, wanneer u hiervoor kiest.

• Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten.

Lifeplus staat ervoor in dat wij geen persoonlijke gegevens over u zullen verkopen, overdragen of delen met derden buiten Lifeplus en haar erkende partners die ermee instemmen om te voldoen aan de noodzakelijke wettelijke vereisten met betrekking tot de bescherming van privacy, behalve onder uitzonderlijke omstandigheden zoals wettelijk verlangd of om wettelijke rechten te beschermen.

Als u een bestaande klant bent, zullen wij alleen contact met u langs elektronische weg (email of SMS) opnemen met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met een eerdere aankoop van u.

Als u een nieuwe klant bent, zullen wij (of in het geval wij geselecteerde derden uw gegevens willen laten gebruiken) alleen contact met u langs elektronische weg opnemen als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, of uw gegevens doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, kunt u het desbetreffende hokje aankruisen op het formulier waarop u ons uw gegevens doorgeeft.

7 . VRIJGEVEN VAN GEGEVENS

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan een lid van onze groep, een van onze dochterondernemingen, onze overkoepelende holding en haar dochterondernemingen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven:

• In het geval dat wij een bedrijfstak of bedrijfsmiddelen kopen of verkopen, in welk geval wij uw persoonsgegevens aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of bedrijfsmiddelen en hun professionele adviseurs kunnen doorgeven.

• Als Lifeplus International of vrijwel al haar bedrijfsmiddelen worden overgenomen door een derde partij, dan zullen de persoonsgegevens die zij over haar klanten heeft opgeslagen een van de over te dragen bedrijfsmiddelen zijn.

• Als wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of door te geven om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden, Algemene Verkoopvoorwaarden, Partner Overeenkomst, ASAP Overeenkomst en andere overeenkomsten toe te passen of te handhaven; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van de Lifeplus Group, onze klanten of anderen te beschermen. Dit bevat ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude, beperking van krediet risico en/of detectie of preventie van criminaliteit.

8. UW RECHTEN

U heeft het recht ons op te dragen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te gebruiken. Wij zullen u gewoonlijk informeren (voor wij om uw gegevens vragen) als wij van plan zijn uw gegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden of als wij van plan zijn uw informatie door te geven aan derden voor dergelijke doeleinden. U kunt uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen uitoefenen door de relevante hokjes aan te kruisen op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens op te vragen. U kunt ook op ieder ander moment van uw recht gebruik maken door contact met ons op info.eu@lifeplus.com.

Onze website kan van tijd tot tijd, links bevatten naar een van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en aangesloten partnerbedrijven. Als u een link naar een van deze websites aanklikt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Lees dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites stuurt.

9. TOEGANG TOT INFORMATIE

De Wet geeft u het recht op toegang tot de gegevens die over u zijn opgeslagen. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de Wet.

10. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Wij behouden het recht om naar eigen goeddunken eventuele wijzigingen in dit privacybeleid te maken. Eventuele wijzigingen aan dit privacybeleid zijn onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website en als u gebruik blijft maken van de site na een dergelijke wijziging accepteert u deze hierdoor automatisch.

Indien enige bepaling van dit privacybeleid als onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar wordt bevonden, doet dat geen afbreuk aan de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht zullen blijven.

Dit privacybeleid wordt bepaald door en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wet, en een eventuele vordering op grond van dit privacybeleid zal onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

11. CONTACT OPNEMEN

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen aan info.eu@lifeplus.com te worden gericht.

GELIEVE EEN EXEMPLAAR VAN DEZE VERKLARING VOOR UW ADMINISTRATIE AF TE DRUKKEN EN REGELMATIG OP DE WEBSITE TE KIJKEN VOOR WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING.

Zoek productzoekopdracht wissen
Zoek productzoekopdracht wissen
prod_image_loading
Artikelnummer
Prijs:
ASAP-prijs:
IP:
ASAP IP:

Wat is ASAP?
Voeg toe aan winkelmand
Wat is ASAP?
in winkelmand
+
-