Valitse asuinmaasi

Ina Schimpf - Riippumaton Lifeplus -kumppani

Tietosuojailmoitus

Me olemme Lifeplus Europe Ltd. Lifeplus Europe on rekisterinpitäjä ja tietojen käsittelijä. Tietosuoja-asioista ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU/2016/679) noudattamisesta vastaava edustajamme on Sam Arnold. Rekisteröity toimipaikkamme on Lifeplus House, Little End Road, Eaton Socon, St. Neots, Cambridgeshire, PE19 8JH, England. Meidät tavoittaa puhelimitse: +44 1480 224610; faksilla: +44 1480 224611; ja sähköpostitse: info.eu@lifeplus.com.

Lifeplus Europe on verkostomarkkinointiyritys, jonka liiketoimintaa on lisäravinteiden ja hygieniatuotteiden myynti. Lisäksi tarjoamme hyvinvointiin, ravitsemukseen ja terveellisiin elämäntapoihin liittyviä tietoja. ”Asiakas” on henkilö tai muu taho, joka on ostanut meiltä tuotteen edellisten 13 kuukauden aikana. ”Liiketoiminnan kehittäjä” on Asiakas, joka on päättänyt liittyä Lifeplus-liiketoimintamahdollisuuteen. Lifeplusin Liiketoiminnan kehittäjät ovat yksityisiä liiketoiminnan harjoittajia, jotka ansaitsevat provisioita suosittelemalla tuotteitamme muille, joista tulee Asiakkaita.

Lifeplus Europen ensisijainen tarkoitus on Asiakkaiden tilausten täyttäminen. Tätä tarkoitusta varten keräämme Asiakkailtamme seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi, katuosoite, kaupunki, postinumero ja maa
 • Toimitusosoite, jos se ei ole sama
 • Puhelin- ja faksinumerot
 • Sähköpostiosoite – sitä ei tarvita tilauksen toimittamisessa, mutta sen avulla voimme lähettää Asiakkaalle tilausta koskevia tila- ja seurantatietoja
 • Maksutiedot (luottokortin numero, voimassaoloaika ja CVV-turvakoodi tai pankkitilin tiedot suoraveloitusta varten)
 • Lifeplusin Asiakkaalle esitelleen henkilön (”edustaja”) Lifeplus PIN -koodi (Personal Identification Number), jonka avulla määritetään, kenelle tilauksen provisio tilitetään
 • Lisäksi säilytämme ja satunnaisesti käytämme suoramarkkinointitarkoituksiin historiatietoja kaikista Asiakkaan Lifeplus-ostoksista.

Käsittelemme Asiakkaiden henkilötietoja seuraavaa tarkoitusta varten:

 • Tilausten toimittaminen: Kun tilaat ja maksat tuotteita, teet Lifeplus Europen kanssa SOPIMUKSEN, joka on lainmukainen peruste tietojen käsittelylle. Tilauksen toimittamista varten meidän on annettava henkilötietosi kuljetusliikkeelle, joka toimittaa tilauksen, sekä luottokorttiyhtiölle tai pankille, jolta saamme tilauksesta tekemäsi maksun. Tilaamiesi tuotteiden lisäksi Lifeplus voi sisällyttää toimitukseen tuotteita ja liiketoimintaa koskevaa kirjallisuutta sekä muita markkinointituotteita, kuten tuoteluetteloita, aloituspaketteja, lehtiä ja tarjouksia.

Liiketoiminnan kehittäjiltä keräämme seuraavat lisätiedot:

 • Pankkitilin tiedot (jos tili ei ole sama) sähköisesti siirrettävien provisiopalkkioiden lähettämistä varten
 • Sähköpostiosoite (jos se ei ole sama) kuukausittaisten provisiolaskelmien lähettämistä varten
 • Henkilötunnukset ja verotiedot tarvittaessa

Käsittelemme Liiketoiminnan kehittäjien henkilötietoja seuraavia lisätarkoituksia varten:

 • Provisioiden maksaminen: kun ryhdyt Liiketoiminnan kehittäjäksi, teet kanssamme SOPIMUKSEN, joka on lainmukainen peruste tietojen käsittelylle. Tämä Sopimus velvoittaa meidät maksamaan sinulle korvausjärjestelmän mukaisia provisioita Lifeplus Europelle tuomiesi Asiakkaiden sekä heidän edelleen tuomiensa Asiakkaiden tuoteostoksista.

Liiketoiminnan kehittäjänä voit halutessasi jakaa kanssamme tiettyjä muita henkilötietoja, kuten syntymäpäiväsi ja puolisosi/kumppanisi nimen. Keräämme ja säilytämme näitä tietoja sähköisesti. Meillä on lainmukaisena perusteenamme PERUSTELTU SYY kerätä ja käyttää näitä tietoja vahvistaaksemme läheistä suhdetta kanssasi, mikä on keskeinen käytäntö Lifeplusin liiketoiminnan kehittämisessä. Saatamme lähettää sinulle kortin tai muun tervehdyksen syntymäpäivänäsi.

Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi seuraavissa kappaleissa kuvatuissa muissa tarkoituksissa:

 • Markkinointi Asiakkaille: Jos olet Asiakkaana päättänyt antaa meille sähköpostiosoitteesi, Lifeplus lähettää sinulle ajoittain sähköpostiviestejä, joissa kerrotaan uusista Lifeplus-tuotteista tai tuotekampanjoista. Kaikissa sähköpostiviesteissä on mahdollisuus peruuttaa tämä suostumus yksityisyyden suojaa ja sähköistä viestintää koskevan säädöksen mukaisesti.
 • Markkinointi Liiketoiminnan kehittäjille: Lifeplus Europe lähettää sinulle ajoittain sähköpostiviestejä, joissa mainostetaan vuotuisia tapaamisiamme/kokouksiamme tai palkitsemis- ja varainkeruutapahtumiamme. Kun saavutat tietyn aseman organisaatiossa, saat lisäksi todistuksia, merkkejä tai muita palkintotuotteita postitse tai lähettipalvelun kautta. Kulta- ja timanttitasojen Liiketoiminnan kehittäjät saavat kuukausittain sähköpostiviestin, jossa on yritystä koskevia uutisia, kuten tietoja tulevista tapahtumista ja uusien tuotteiden esittelyjä. Meillä on tällaiseen markkinointitoimintaan PERUSTELTU SYY, joka on lainmukainen peruste tietojen käsittelylle. Liiketoiminnan kehittäjät tuovat Lifeplusille uusia Asiakkaita, joten heidän on pysyttävä ajan tasalla yrityksen kehityksestä.

Kun suoramarkkinoinnin lainmukaisena perusteena on Perusteltu syy, sinulla on oikeus kieltäytyä milloin tahansa vastaanottamasta näitä tietoja.

 • Raportointi Liiketoiminnan kehittäjille. Toimitamme kuukausittain sähköpostitse Provisiolaskelman, jossa on nimetty Asiakkaat, joiden ostot kerryttivät Liiketoiminnan kehittäjien provisioita. Lisäksi laskelmasta näkyy, paljonko provisiota kunkin Asiakkaan ostos kerrytti. Tämän raportin lainmukaisena perusteena on PERUSTELTU SYY, koska Lifeplusilla on velvollisuus antaa vastaanottajalle tarvittavat tiedot, joista voi tarkistaa, että saatu korvaus on asianmukainen. GoLPI on verkossa saatavana oleva ajantasainen raportti, josta näkyy kunkin Liiketoiminnan kehittäjän myyntiorganisaatioon kuuluvan Asiakkaan nimi, osoite ja puhelinnumero sekä tämänhetkinen liiketoiminnan kokonaisarvo. Tämän raportin lainmukaisena perusteena on PERUSTELTU SYY. Koska Lifeplusin tuotot perustuvat suurelta osin sen Liiketoiminnan kehittäjien toimintaan, raportti tarjotaan heille liiketoiminnan hallintaa varten.
 • Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden määräysten noudattaminen. Lifeplus Europe toimii useissa EU:n jäsenvaltioissa ja siihen sovelletaan monenlaisia lain edellyttämiä raportointivaatimuksia, jotka määräävät meitä luovuttamaan henkilötietoja hallinto-, vero- ja muille viranomaisille. Tämä koskee esimerkiksi arvonlisäveroja ja henkilökohtaisten tuottojen raportointia. Tällaisen tietojen käsittelyn lainmukainen peruste on LAKISÄÄTEINEN VELVOITE.
 • Henkilötietojen siirtäminen ETA-alueen ulkopuolelle. Lifeplus-konserni on maailmanlaajuinen organisaatio, jonka pääkonttori on Yhdysvalloissa. Pääpalvelinkeskuksemme sijaitsee osoitteessa 30 Industrial Drive, Batesville, AR 72501 USA, ja siellä käsitellään provisiolaskelmat sekä verkossa saatavan GoLPI-hallintaraportin tiedot. Tätä käsittelyä varten keräämämme henkilötiedot siirretään tallentamista varten Yhdistyneen kuningaskunnan lisäksi Yhdysvaltoihin. Tällaisen tietojen käsittelyn lainmukainen peruste on PERUSTELTU SYY. Koska Lifeplusin provisiojärjestelmä on maailmanlaajuinen, Liiketoiminnan kehittäjät voivat saada provisioita useista maista. Kaikki tiedot kerätään keskitetysti Yhdysvaltoihin provisioiden käsittelemistä varten. Lifeplus USA on tehnyt Lifeplus Europen kanssa sopimuksen, jossa on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) kohdan 46.2 mukaiset tietojen suojaamista koskevat vakiolausekkeet. Sopimus on luettavissa osoitteessa privacy transfer. EU:n kansalaisten henkilötiedot tallennetaan ja käsitellään tämän sopimuksen mukaisesti.

Emme saa sinua koskevia henkilötietoja tietojen välittäjiltä tai muista ulkoisista lähteistä, emmekä ryhdy automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin (eli tietojen automaattiseen käsittelyyn henkilökohtaisten mieltymystesi tai tulevien toimiesi analysoimista tai ennustamista varten). Emme myöskään kerää tai käsittele lasten henkilötietoja. Emme myy tai muuten tarjoa henkilötietojasi muille markkinointia tai muita kaupallisia tarkoituksia varten.

Jaamme henkilötietosi kolmansille osapuolille, joiden kanssa meillä on liiketoimintaa, tilausten toimittamista ja muita liiketoimintamme kannalta tarpeellisia toimintoja varten. Näitä kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi kuljetusliikkeet, jotka kuljettavat ja toimittavat tilaukset sinulle, luottokorttien käsittelijät ja pankit, jotka käsittelevät tilaamiesi tuotteiden maksut, sekä viranomaiset, joille meidän on ilmoitettava tietoja. Edellytämme, että kolmannen osapuolen yritykset ovat vahvistaneet valtuutetun henkilön allekirjoittamalla kirjeellä tai sopimuksella noudattavansa GDPR:n ehtoja. Voit lukea Kolmansia osapuolia ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta koskeva ilmoitus -malliasiakirjan osoitteessa www.lifeplus.com/media/pdf/dpa/dpa_fi.pdf. Samalla sivulla on yksityiskohtaisempi luettelo niiden kolmansien osapuolten tyypeistä, joille jaamme tietoja.

Sinulla on tiettyjä oikeuksia, jotka koskevat keräämiämme ja tallentamiamme henkilötietoja. Näihin lukeutuvat esimerkiksi oikeus peruuttaa mahdollisesti antamasi suostumukset ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jäsenvaltiossa, jossa asut. Sinulla on myös seuraavat nimenomaiset oikeudet: oikeus saada ilmoitus, oikeus vastustaa, oikeus rajoittaa käsittelyä, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus tietojen oikaisuun ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Asiakkaiden oikeuksia koskeva käytäntömme on luettavissa osoitteessa www.lifeplus.com/web-page/privacy-rights.

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen, jotta voimme toteuttaa sen nimenomaisen käyttötarkoituksen, jota varten tiedot on saatu. Lisätietoja on Tietojen säilyttämiskäytännössä, joka on luettavissa osoitteessa www.lifeplus.com/web-page/privacy-retention.

Sivustollamme käytetään evästeitä, joiden avulla voimme erottaa sinut muista käyttäjistä. Näin voimme tarjota sinulle paremman käyttökokemuksen, kun käyt sivustoillamme. Lisätietoja käyttämistämme evästeistä ja niiden käyttötarkoituksista on Evästekäytännössämme osoitteessa www.lifeplus.com/web-page/privacy-cookie.

Tämä Tietosuojailmoitus julkaistaan kaikilla Lifeplus-sivustoilla osoitteessa www.lifeplus.com/web-page/privacy-notice , ja se tarkistetaan säännöllisesti.

Jos sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojailmoituksesta tai siitä, miten Lifeplus käsittelee henkilötietojasi, ota yhteyttä privacy@lifeplus.com.

Lifeplus Europe Limited

Rekisteröity Englannissa, yritysnumero 3231785

Tuotehakutyhjennä haku
Tuotehakutyhjennä haku
prod_image_loading
Tuotteen numero
Hinta:
ASAP-hinta:
IP:
ASAP IP:

Mikä on ASAP?
Lisää ostoskoriin
Mikä on ASAP?
ostoskorissa
+
-